fbpx

Nepali Songs | Lyrics & Chords|baneko chha pahara le – Gopal Yonjan

Written by Artist Sansar

बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
बगेको छ छहरा रगतमा मेरो,

पखेरुमा जन्मे,
टाकुरामा खेल्ने,
म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो

खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न,
मागेको धोतिले मेरो लाज् छोपिन्न।

घोटिएर हात-पात झरिजाउन औला,
तर कोई अगाडि यी हात जोडिन्न।

बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
बगेको छ छहरा रगतमा मेरो

पखेरुमा जन्मे,
टाकुरामा खेल्ने,
म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो

म आगो सहन्छु, अन्याय सहन्न,
म त्रिश्ना सहन्छु, तिरश्कार सहन्न।

मेरो सिर उडाउ, बरु त्यो सहन्छु,
तर कोई परायाले टेके सहन्न।

बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
बगेको छ छहरा रगतमा मेरो

पखेरुमा जन्मे,
टाकुरामा खेल्ने,
म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो

ong: Baneko cha Paharale
Gopal Yonzan

A C#m
Baneko cha paharale yo chati mero
F#m Bm
Bageko cha chahara ragat ma mero
F#m Bm F#m Bm
Pakheru ma janmi takura ma khelne
A C#m F#m Bm
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro
A C#m F#m A
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro

A C#m
Khoseko roti le mero pet bharinna
F#m A
Mangeko dhoti le mero laaj choppinna
A C#m
Ghotiyera haat ka jhari jaaun aunla
C#m F#m Bm A C#m A
Tara kohi agadi yi (dui haat joddinna )2

A C#m
Baneko cha paharale yo chati mero
F#m Bm
Bageko cha chahara ragat ma mero
F#m Bm F#m Bm
Pakheru ma janmi takura ma khelne
A C#m F#m Bm
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro
A C#m F#m A
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro

A C#m
Ma ago sahanchu ma anyaya sahanna
F#m A
Ma trishna sahanchu tiraskar sahanna
A C#m
Mero shir udau baru tyo sahanchu
C#m F#m Bm A C#m A
Tara kohi praya le (teke sahanna)2

A C#m
Baneko cha paharale yo chati mero
F#m Bm
Bageko cha chahara ragat ma mero
F#m Bm F#m Bm
Pakheru ma janmi takura ma khelne
A C#m F#m Bm
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro
A C#m F#m A
Ma jhukdai najhukne Nepal ko choro

About the author

Artist Sansar