Hara Raat By Pramod Kharel

Written by Artist Sansar

Hara Raat …..
Pramod Kharel
Lyrics: Shekhar Dhungel
Music: Tika bhandari
Album : Kunai Din .
Artists: Anil Shrestha. Rajendra Luitel and Rakshya Shrestha
DOP: Amrit Sunuwar
Edit: Madhab Belbase
Director: Nava Dhungel
it’ s an ArtistNepal Production 2016
Special Thanks : SK Sound pokhara, Center Point , Pokhara

hara raat by pramod kharel
www.ArtistNepal.com
Official Website: https://www.artistnepal.com
Official Facebook Page: https://www.facebok.com/artistnepal
Official Twitter Page : https://www.twitter.com/ArtistNepal
Official Youtube Page : https://www.Youtube.com/ArtistNepalTV
ArtistNepal © 2017

hara raat by pramod kharel3

About the author

Artist Sansar