YANI MAYA – Sonam Sherpa

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

YANI MAYA
Singer – Sonam Sherpa
Lyrics/Music – Sonam Sherpa
Arranger – Babiraj Ghatani
Artist – Barsha Siwakoti/Shiva Kumar Karki/Safil Sapkota
Edit – Nishan Ghimire

Camera: Gyanendra Sharma
Director – Nikesh Khadka

YANI MAYA - Sonam Sherpa barsha raut YANI MAYA - Sonam Sherpa feat shiva kumar karki YANI MAYA - Sonam Sherpa