म्युजिक भिडियोमा जम्दै रोहनी (फोटो फिचर)

Model

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

रोहनी लामा म्युजिक भिडियोमा सकृय छिन् । हाल सम्मा ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी रोहनी अधिनय तथा नृत्यमा पोख्त छिन् ।

ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (24) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (23) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (22) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (21) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (20) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (19) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (18) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (16) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (15) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (14) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (13) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (12) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (11) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (10) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (9) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (8) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (7) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (6) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (5) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (4) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (3) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (2) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (7) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (6) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (5) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (4) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (3) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (1 (1) ArtistNepal- Nepali Model- Rohami Lama-anfashionstudios (21)