MAYALU MUHAR BY SANTOSH LAMA

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

MAYALU MUHAR…
Singer: SANTOSH LAMA
Lyrics : Roshan Bhattarai
Music: NHYOO BAJRACHARYA
Modal: NAMRATA/VIVEK
Edit: PRABIN SHRESTHA (MOKSHYA)
DIrection: SURAJ SHRESTHA

Screen shot 2016-03-29 at 9.58.36 PM