JAHA CHHA JEEVAN By Dinesh Sunar

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

Song: Jaha Chha Jeevan
Vocal/Lyrics/Music: Dinesh Sunar
Artists: Prince/Sarika
Camera: Jayram Lama (UAE)
Edit: Jeewan Rashaili
Direction: Prakash BK
Post-Production: IVM Films

dinesh sunar video