Akabari Sun | Nabin Dhungel & Raju Dhungel

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

Akabari Sun….

Singer: Nabin Dhungel & Raju Dhungel
Music/Lyrics: Avay Dhungel
Arranger : Shila Bahadur Moktan
Audio: Artist Nepal Network Pvt. Ltd.

Director: Yam Gurung
Artists : Yam Gurung , Rina Thapa Magar and Friends
Cinematography : Karan Chaiser
Edit: Madhab Belbase

It’s an ArtistNepal Production 2015
Latest Folk Song 2015 HD

www.ArtistNepal.com
Official Website: https://www.artistnepal.com
Official Facebook Page: https://www.facebok.com/artistnepal
Official Twitter Page : https://www.twitter.com/ArtistNepal
Official Youtube Page : https://www.Youtube.com/ArtistNepalTV
ArtistNepal © 2015