Nepali Lyrics Nepali Song lyrics

Nepali lyrics: juneli rat ma – Bachhu Kailash

https://artistnepal.com/

https://artistnepal.com/

"

JUNELI RAATMA DILA KHOLI
Lyrics & Music: BACHHU KAILASH

जूनेली रातमा दिल खोली
दोहोरी गाउन मन लाग्यो
यो ठाऊँमा नमर्ने
पिरती गाँस्न मन लाग्यो
दोहोरी गाउन मन लाग्यो

कलकल नदीको तालमा
चिर्विर चरिकको बोलमा
सुरिलो भाका छोपेर
गाउन मलाई मन लाग्यो
नाचन मलाई मन लाग्यो

आकाशको जूनले धर्तीको कुना कुनामा
रसिलो माया लाए झैं
यो देशकोक कण कणमा
यो ठाऊँमा नमर्ने पिरती गाँस्न मन लाग्यो
दोहोरी गाउन मन लाग्यो

सगरको माझमा चम्कि बस्ने तारालाई
घरमाथिको लेकमा बोलाई हेर्न मन लाग्यो
सँग सँगै खेल्न मन लाग्यो
यो ठाऊँमा नमर्ने पिरती गाँस्न मन लाग्यो
दोहोरी गाउन मन लाग्यो